Hướng dẫn

Giới thiệu về hệ thống sách điện tử Nhà Xuất bản Công an nhân dân

Đây là hệ thống online nhằm đưa các ấn bản sách điện tử của Nhà Xuất bản Công an nhân dân lên hệ thống mạng điện tử nhằm phổ biến rộng rãi các ấn bản này đến người dùng Internet.

Trên hệ thống, bạn có thể mua sách với các bước sau:

1. Xem sách

2. Chọn sách cho vào giỏ hàng

3. Thanh toán bằng cách nạp tiền thẻ cào hoặc thanh toán trực tiếp qua thẻ ATM

4. Xem sách đã mua thành công trong thư viện của bạn

Bạn có thể đăng nhập bằng tối đa 5 thiết bị với 1 tài khoản đăng ký.

Chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống Sách điện tử Nhà Xuất bản Công an nhân dân!